Optimal Glazing
ENERGY SEARCH:
TRANSLATE:

 

ENERGY INDEX

Pilkington Spectrum 2 er et on-line program, der kan køres fra Pilkingtons hjemmeside.

Calumen er et tilsvarende program, der kan hentes på Saint-Gobain-Glass' hjemmeside.

Rockwool Energy Design er et program, der kan hentes på Rockwool' hjemmeside. Det benyttes ved energisyn og rapporten og de benyttede regnemodeller lever op til SBi-anvisning 213 og det medfølgende SBi-program Be06.

Forbrugerpriser for 2-lags energiruder kan beregnes on-line fra VinduesMarkedet ApS' hjemmeside.
Pilkington Spectrum.

Pilkington Spectrum 2 On-line er benyttet til beregning af enerigimærkning U/LT/g for glasruder, hvor
U = Thermal transmission målt i W/(m2K),
LT = Light transmittance in % and
g = Total solar energy transmittance in %.

Glazing Gas I mm   II mm III U LT g
Single   C         5,80 90 85
Single   K         3,70 82 74
Double Air C 16 C     2,74 81 76
Double Argon C 15 C     2,63 81 74
Double Krypton C 10 C     2,60 81 74
Double Xenon C 8 C     2,60 81 74
Double Air C 16 O     1,37 80 61
Double Argon C 15 O     1,12 80 61
Double Krypton C 10 O     1,05 80 61
Double Xenon C 8 O     1,05 80 61
Triple Air O 20 C 20 O 0,65 71 50
Triple Argon O 20 C 20 O 0,52 71 50
Triple Krypton O 12 C 12 O 0,49 71 50
Triple Xenon O 9 C 9 O 0,48 71 50

I = First glazing
II = Second glazing
III =Third glazing
mm = Optimal size of gas-filled cavity in mm
C = Pilkington Optifloat Clear, Planglas , 4 mm, non-coated
K = Pilkington K Glass, Planglas , 4 mm, coated
O = Pilkington Optitherm S3, Planglas , 4 mm, coated

Gas cavity efficiency

Energy Label

SN=Pilkington Optitherm SN, Planglas coated. SN er udgået og erstattet af Pilkington Optitherm S3, Planglas coated.

 

Glass consumer price
Pris per 23. september 2009. Prisforskellen mellem argon og krypton er 66 DKK per standard 2-lags energirude med varm kant per mm gas eller 36 DKK per kvadratmeter for 1 mm gas.
Glass price
2-lags energirude med varm kant koster ca. 315 kr mere per kvadratmeter med 10 mm krypton end med 15 mm argon.